พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *