ประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุตามระเบียบฯ

ประชุมชี้แจงแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารพัสดุตามระเบียบฯ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สสอ.วังทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *