ติดต่อสอบถาม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-5531-1092
อีเมล์ : wtdph_info@wtdph.go.th
เว็บไซต์ : http://www.wtdph.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/wtdph
พิกัด GPS : 16.8285221,100.4297954

แผนที่การเดินทาง